Կադրերի համալրում

Բովանդակություն

Քաղաքացիական ծառայություն. ինչպես դիմել

Տեսանյութը պատրաստվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակի կողմից: