Տեղեկատվության ազատություն

Բովանդակություն

Հարց
Մինչև ե՞րբ է «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի պետական աջակցության մասին» օրենքի գործողության ժամկետը:
Պատասխան
2019 թվականի հունվարի 1-ից հետո օրենքով տրամադրված հավաստագրերի գործողության ժամկետը երկարաձգվել է ևս 1 տարով՝ մինչև 2023 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ:
Հարց
Արդյո՞ք քաղաքացիաիրավական (ծառայությունների մատուցման) պայմանագրերով աշխատակիցները ևս հավաստագրի գործողության ընթացքում ներառվում են աշխատակիցների 30 թիվը չգերազանցող պահանջի մեջ:
Պատասխան
Քաղաքացիաիրավական (ծառայությունների մատուցման) պայմանագրերով աշխատակիցները նույնպես ներառվում են աշխատակիցների 30 թվի մեջ, սակայն այդ աշխատողների եկամտային հարկի հարկումը կատարվում է ընդհանուր կարգով (20%):

Հարց

Եթե ընկերությունն ունի մի քանի բաժնետեր, ինչպե՞ս է լրացվում «Ձև 6»-ը:

Պատասխան

Բաժնետերերից յուրաքանչյուրի համար «Ձև 6»-ը լրացվում է առանձին հայտով:

Հարց

Բացի դիմում-հայտերի սահմանված 6 ձևանմուշներից և ուղեկցող նամակից՝ այլ փաստաթուղթ անհրաժե՞շտ է կցել, թե ոչ:

Պատասխան

Այո, պարտադիր պետք է ներկայացնել նաև պետական ռեգիստրում գրանցման քաղվածքը:

Հարց

Դիմում-հայտի «Ձև 1»-ում ինչպե՞ս սահմանել կազմակերպության գործունեությունը:

Պատասխան

Հավաստագրման հայտերի ներկայացման դեպքում «Ձև 1»-ում, որտեղ պահանջվում է լրացնել կազմակերպության գործունեությունը, անհրաժեշտ է լրացնել՝ հիմք ընդունելով Օրենքի 3-րդ հոդվածով սահմանված գործունեության տեսակները:

❓ Հարց

Փոստային կապի օպերատորը ի՞նչ չափով է հատուցում գնահատված փոստային առաքանու կորստի կամ ներդրվածքը փչացնելու (վնասելու) դեպքում:

❗️Պատասխան

Փոստային կապի օպերատորը հատուցում է գնահատված արժեքի և սակագնային վճարի գումարի չափով, բացառությամբ հայտարարված արժեքի համար սակագնային վճարից:

❓ Հարց

Փոստային կապի օպերատորը ի՞նչ չափով է հատուցում փոստային կապի ծառայություններից օգտվողին փոստային առաքանու առաքման հսկիչ ժամկետները խախտելու դեպքում:

❗️Պատասխան

Փոստային կապի օպերատորը վճարում է փոստային կապի ծառայության դիմաց վճարի 3 տոկոսի չափով տուժանք՝ չառաքված յուրաքանչյուր օրվա համար, բայց ոչ ավելի տվյալ ծառայության դիմաց վճարված գումարից, ինչպես նաև օդային տրանսպորտով փոստային առաքանու առաքման հսկիչ ժամկետները խախտելու համար՝ օդային և վերգետնյա տրանսպորտով առաքման միջև տարբերության գումարի չափով:

❓ Հարց

Ի՞նչ հսկիչ ժամկետներ են սահմանված փոստային առաքանու անցման համար:

❗️ Պատասխան

Հայաստանի Հանրապետությունում փոստային առաքանու անցման հսկիչ ժամկետներն են՝

☑️ Երևան քաղաքում՝ մինչև սահմանային ժամի (փոստային բաժանմունքում կամ փոստարկղից վերջին հավաքումից առաջ հանձնում) հանձնման օր + 1օր,

☑️ Հանրապետության մարզերում՝ մինչև սահմանային ժամի (փոստային բաժանմունքում կամ փոստարկղից վերջին հավաքումից առաջ հանձնում) հանձնման օր + 3օր:

❓ Հարց

Ո՞ր առարկաներն են արգելված ՀՀ տարածքում փոստային առաքանիներով առաքելու համար:

❗️ Պատասխան

▪️ Առարկաներ, որոնք իրենց բնույթով կամ փաթեթավորմամբ կարող են վնաս հասցնել փոստային կապի կամ սուրհանդակային կապի օպերատորի աշխատողներին, աղտոտել փոստային կապի մյուս առաքանիներն ու սարքավորումները,

▪️ թմրամիջոցներ կամ հոգեներգործուն, ռադիոակտիվ, պայթուցիկ, թունավոր, դյուրավառ և այլ վտանգավոր նյութեր,

▪️ թունավոր կենդանիներ և բույսեր,

▪️ Հայաստանի Հանրապետության դրամական նիշեր և տարադրամ (բացառությամբ ՀՀ կենտրոնական բանկի և դրա մասնաճյուղերի կողմից ուղարկվող),

▪️ շուտ փչացող սննդամթերք,

▪️ հրազեն, գազային զենք, նետողական զենք, ազդանշանային զենք, օդաճնշիչ զենք, ռազմամթերք, սառը զենք, էլեկտրաշոկային սարքեր և կայծահաններ, ինչպես նաև զենքի և հրազենի հիմնական մասեր:

Տեքստ

Տեքստ