Տեղեկացնում ենք, որ Ներքին գործերի նախարարության հիմնական մասնագիտական կառուցվածքային ստորաբաժանումներն են՝
🔹ռազմավարական պլանավորման, քաղաքականության մշակման և մոնիթորինգի վարչությունը,
🔹ծառայությունների մատուցման որակի վերահսկողության վարչությունը,
🔹աղետների և արտակարգ այլ իրավիճակների կառավարման վարչությունը,
🔹ներքին անվտանգության և հակակոռուպցիոն վարչությունը,
🔹իրավաբանական վարչությունը,
🔹հաշվառման-քննական ծառայությունների մատուցման, թույլտվությունների և լիցենզավորման վարչությունը,
🔹փորձաքրեագիտական վարչությունը:
Նախարարության աջակցող մասնագիտական կառուցվածքային ստորաբաժանումներն են՝
🔹մարդկային ռեսուրսների կառավարման վարչությունը,
🔹միջազգային համագործակցության վարչությունը,
🔹հանրային հաղորդակցության և իրազեկման վարչությունը,
🔹ֆինանսաբյուջետային վարչությունը,
🔹տնտեսական վարչությունը,
🔹փաստաթղթաշրջանառության ապահովման վարչությունը,
🔹տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և կապի վարչությունը,
🔹զորահավաքային
և քաղաքացիական պաշտպանության վարչությունը:
Ներքին գործերի նախարարության կանոնադրությունը հաստատելու մասին ՀՀ Վարչապետի որոշումը հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ https://www.e-gov.am/decrees/item/25869/
Կանոնադրության հաստատումից հետո Ներքին գործերի նախարարությունը ձեռնամուխ է լինելու հաստիքների թվի հաստատմանն ու ստորաբաժանումների կադրային համալրմանը։
Ներքին գործերի նախարարի հրամանով հաստատվել են նաև ոստիկանության, փրկարար և միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայությունների կանոնադրությունները։

Նմանատիպ գրառումներ