ՀՀ ներքին գործերի նախարարությունը տեղեկացնում է, որ ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հոկտեմբերի 15-ի թիվ 1204-Ն որոշման առաջին հավելվածով հաստատված «Էլեկտրոնային հարցումների միասնական հարթակի» գործարկման պահանջների համաձայն, ինչպես նաև քաղաքացիների նույնականացման անհրաժեշտությունից ելնելով՝ 2023թ. հոկտեմբերի 5-ից ՀՀ ներքին գործերի նախարարություն ներկայացվող դիմում-բողոքները  անհրաժեշտ է ուղարկել էլեկտրոնային հարցումների միասնական հարթակի/ «e-request.am »  կայքի/ միջոցով:

Նմանատիպ գրառումներ