Նկատի առնելով Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության բռնի տեղահանման հետևանքով ԱՊՊԱ պայմանագիր չունեցող ավտոմեքենաների էական ներհոսքը Հայաստանի Հանրապետության տարածք, խնդիրը օրինական դաշտ բերելու անհրաժեշտությունը և և ստեղծված սոցիալական իրավիճակում պարտադիր ապահովագրման պահանջի իրականացմանն աջակցելու՝ ապահովագրական ընկերությունների պատրաստակամությունը՝ ՀՀ ներքին գործերի նախարարության, Կենտրոնական բանկի և Ավտոապահովագրողների բյուրոյի համագործակցության արդյունքում կայացվել է որոշում, որը կօգնի առավելագույնս կանոնակարգել իրավիճակը:

Կենտրոնական բանկի կողմից սույն թվականի հոկտեմբերի 31-ին գրանցվել են Բյուրոյի խորհրդի կողմից հաստատված՝ «ԱՊՊԱ ընդհանուր պայմաններ» RL 1-001 կանոններում (այսուհետ՝ Կանոններ) կատարված լրացումները, որոնք ուժի մեջ կմտնեն սույն թվականի նոյեմբերի 15-ին։

Վերոհիշյալ լրացումներով, մասնավորապես, սահմանվել է, որ Լեռնային Ղարաբաղից Հայաստանի Հանրապետության տարածք մուտք եղած Ավտոտրանսպորտային միջոցների գծով մինչև 2024 թվականի հունվարի 1-ը առցանց էլեկտրոնային եղանակով կնքվող ԱՊՊԱ պայմանագրերի ապահովագրավճարների հաշվարկում պետք է հիմք ընդունվի 50 տոկոսի չափով ավելի ցածր հիմնական ապահովագրավճար, եթե այդ ավտոտրանսպորտային միջոցը միաժամանակ բավարարում է հետևյալ պայմաններին.

1) ԱՊՊԱ պայմանագրի կնքման պահին հաշվառված է Լեռնային Ղարաբաղում,

2) մինչև 2020 թվականի արտադրության է,

3) չի հանդիսանում պետական կամ համայնքային սեփականություն,

4) սեփականության իրավունքն ապահովադրի անվամբ գրանցվել է մինչև 2023 թվականի օգոստոսի 1-ը։

Վերոհիշյալ պայմաններից օգտվելու համար համապատասխան ապահովադիրներից չի պահանջվում որևէ լրացուցիչ գործընթացների իրականացում կամ փաստաթղթերի ներկայացում։ Պարզապես անհրաժեշտ է անցնել ԱՊՊԱ պայմանագրի առցանց կնքման նախատեսված ընդհանուր քայլերով և պայմանագրի կնքման համար վճարել գումար, որն արդեն իսկ հանդիսանում է ապահովագրավճարի 50 տոկոսը։ Նշված քայլերին կարող եք ծանոթանալ՝ անցնելով հետևյալ հղմամբ

Հորդորում ենք մեր հայրենակիցներին՝ նշված չափորոշիչների շրջանակում և նախատեսված ժամկետներում ապահովել ավտոտրանսպորտային հաշվառումն ու ԱՊՊԱ պայմանագրերի կնքումը:

Միաժամանակ տեղեկացնում ենք, որ պարեկային ծառայողները ևս իրենց լիազորությունների շրջանակում կաջակցեն մեր հարենակիցներին երթևեկության մեջ գտնվելու ընթացքում, ԱՊՊԱ պայմանագիր չունենալու դեպքում առցանց եղանակով կնքելու ԱՊՊԱ պայմանագիր:

 

Նմանատիպ գրառումներ