ՆԳՆ մարդկային ռեսուրսների կառավարման, ՆԳՆ աղետների և արտակարգ այլ իրավիճակների կառավարման, ՆԳՆ ռազմավարական պլանավորման, քաղաքականության մշակման և մոնիթորինգի, ՆԳՆ պետական ռեզերվների գրասենյակի և ՆԳՆ միջազգային համագործակցության վարչությունների քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում նշանակելու համար թեկնածուի հետ հարցազրույց անցկացնելու նպատակով՝ հանձնաժողովի աշխատանքներին հասարակական կազմակերպություններ ընդգրկելու վերաբերյալ:

Մանրամասները

Նմանատիպ գրառումներ