Ներքին գործերի նախարարությունը հայտարարում է ՆԳՆ Մարդկային ռեսուրսների կառավարման, Աղետների և արտակարգ այլ իրավիճակների կառավարման, Ռազմավարական պլանավորման, քաղաքականության մշակման և մոնիթորինգի, Միջազգային համագործակցության վարչությունների և Պետական ռեզերվների գրասենյակի քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում նշանակելու համար թեկնածուի հետ հարցազրույց անցկացնելու մասին։

Միաժամանակ ՆԳ նախարարությունը հայտարարում է տվյալ ստորաբաժանումների քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում թեկնածուների հետ հարցազրույց անցկացնելու նպատակով՝ հանձնաժողովի աշխատանքներին հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ ներգրավելու մասին։

Մանրամասները՝

 Հասարակական կազմակերպություն ընդգրկելու վերաբերյալ

  1. ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ     ԱՆՁՆԱԳՐԵՐ     ԴԻՄՈՒՄ      ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ     ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1

2. ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ   ԱՆՁՆԱԳՐԵՐ      ԴԻՄՈՒՄ     ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ      ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2

                                 

Նմանատիպ գրառումներ