2023 թ. տարեսկզբին Հայաստանի միգրացիոն ծառայության և ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության հիմքով ՆԳՆ կազմում ձևավորվել է Միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայությունը (ՄՔԾ)։
Առաջիկայում կհաստատվեն Ծառայության նոր կառուցվածքը՝ քաղաքացիության, անձնագրային, օտարերկրացիների և բնակչության պետական ռեգիստրի ոլորտային ստորաբաժանումներով: Զուգահեռաբար կհաստատվեն նաև Ծառայության նոր հաստիքացուցակն ու անվանացանկը:

Կառուցվածքային բարեփոխումներին զուգահեռ՝ Միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայությունն ընթացիկ տարվա մայիսից մինչև նոյեմբեր իրականացրել է աշխատակազմի վերապատրաստում՝ երկշաբաթյա դասընթացների և ամփոփիչ թեստային քննության ձևաչափով: Նոյեմբերի 27-ին մեկնարկեց պաշտոնի նշանակման համար քննությունների երկրորդ փուլը՝ հարցազրույցների ձևաչափով:

Հարցազրույցների փուլին մասնակցում են վերապատրաստման առաջին՝ թեստավորման փուլը հաղթահարած մասնակիցները:

Գնահատող հանձնաժողովների կազմում, ՀՀ փոխվարչապետի N218-Լ որոշմամբ հաստատված կարգի համաձայն, ներգրավված են ՆԳՆ, ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակի, միջազգային և հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ և վերապատրաստման առաջին փուլի դասընթացավարներ:

Հարցազրույցի փուլը հաղթահարած մասնակիցները, հարցազրույցի և թեստավորման փուլերի արդյունքների հանրագումարի հիման վրա, կնշանակվեն Ծառայության նոր կառուցվածքի համապատասխան պաշտոններում:

Նմանատիպ գրառումներ