ՀՀ ՆԳ նախարարի 2023 թվականի մայիսի 26-ի թիվ 9-Լ հրամանում լրացումներ կատարելու մասին

Ինկորպորացիան կատարվել է ՀՀ ներքին գործերի նախարարի 04.12.2023թ. 70-Լ հրամանի հիման վրա

Ներբեռնեք այստեղ։

Նմանատիպ գրառումներ