ՀՀ ՆԳՆ բյուջետային ծրագրերի միջոցառումներն իրականացնող պետական մարմինների գանձապետական գործառնություններին վերաբերող փաստաթղթերը թղթային կամ էլեկտրոնային եղանակով ստորագրելու համար լիազորելու մասին

Ներբեռնեք այստեղ։

Նմանատիպ գրառումներ