Լիազոր մարմնի ուսումնական հաստատությունում մրցութային հիմունքներով դիմորդների ընդունելության և վերապատրաստման անցկացման կարգը սահմանելու մասին

Ներբեռնեք այստեղ։

Ինկորպորացիան կատարվաել է ՆԳ նախարարի 10.01.2024թ թիվ 7-Լ հրամանով

Նմանատիպ գրառումներ