Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարի կողմից 2024թ. փետրվարի 26-ին ստորագրվել է հրաման` «Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության կարգապահական հանձնաժողովի կազմում 2024 թվականին ընդգրկվող հասարակական միավորումների ներկայացուցիչների թեկնածությունները հաստատելու մաuին»:
Մասնավորապես, 2024 թվականին Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության կարգապահական հանձնաժողովի կազմում ընդգրկվել են`

Մկրտիչ Աշոտի Ավետիսյան «Ոստիկանության քաղաքացիական վերահսկողության կենտրոն» իրավական ՀԿ

Անժելա Հովհաննեսի Թասալյան «Գիտակցիր իրավունքդ» վեճերի լուծման այլընտրանքային և իրավապաշտպան կենտրոն» ՀԿ

Արթուր Ալբերտի Թոմոյան «Իրավունքների պաշտպանության միջազգային վարչություն» ՀԿ

Արթուր Սերգեյի Չերչինյան «Հարկ վճարողների և գործարարների իրավունքների պաշտպանության» ՀԿ

Լիլիթ Մուշեղի Հաջաթյան «Կլիմայի կայուն զարգացում» բնապահպանական» ՀԿ

Լիանա Ռազմիկի Ներսիսյան «Հանուն մարդկային կայուն զարգացան ասոցիացիա» ՀԿ

ՀՀ ՆԳՆ ՆԵՐՔԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Նմանատիպ գրառումներ