2024 թ-ի մարտի 26-ին ՀՀ-ում կենսաչափական անձնագրերի և նույնականացման քարտերի տրամադրման ենթակառուցվածքի ՊՄԳ ծրագրի շրջանակում տեղի ունեցավ Բաց նիստ՝ հավակնորդ թեկնածուների հետ որակավորման հայտերը ներկայացնելու վերաբերյալ հարցերի քննարկման նպատակով: Առաջադրված հարցերի վերաբերյալ ներկայացվեցին պարզաբանումներ:

Մարտի 27-ին նույն ծրագրի շրջանակում տեղի ունեցավ Գնահատող հանձնաժողովի նիստ։ Քվեարկությամբ որոշվեց Որակավորման հարցման մեջ որոշ՝ ոչ նշանակալի փոփոխություններ կատարել:

Երկու նիստերի արձանագրությունները՝    1․Ներբեռնեք այստեղ    2․Ներբեռնեք այստեղ