Հայտարարություն՝ Միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայության ապաստանի տրամադրման վարչության ապաստանի հայցի քննման բաժնի գլխավոր մասնագետի ժամանակավոր թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու վերաբերյալ

Հայտարարություն

Դիմում

Պաշտոնի անձնագիր

Նմանատիպ գրառումներ