Հայտարարություն՝ ՆԳ նախարարության փաստաթղթաշրջանառության ապահովման վարչության գաղտնիության ռեժիմի ապահովման բաժնի մասնագետի ժամանակավոր թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու վերաբերյալ

Հայտարարություն

Դիմում

Պաշտոնի անձնագիր

Նմանատիպ գրառումներ