Հայտարարություն՝ Ներքին գործերի նախարարությունը հայտարարում է մրցույթ՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու մասին

Հայտարարություն

Պաշտոնի անձնագիր

Նմանատիպ գրառումներ