Հայտարարություն՝ ՀՀ ՆԳ նախարարության աղետների և արտակարգ այլ իրավիճակների կառավարման վարչության փորձագետ ներգրավելու վերաբերյալ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎ

ԴԻՄՈՒՄԻ ՁԵՎ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Նմանատիպ գրառումներ