Հայաստանի Հանրապետություն
Ներքին գործերի նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետություն
Ներքին գործերի նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետություն
Ներքին գործերի նախարարություն

Նախարարի հրամաններ2023-04-03T10:18:41+04:00

Ֆինանսական տեղեկատվություն

Բովանդակություն

Նախարարի հրամաններ

104, 2024

ՀՀ ներքին գործերի նախարարի 29.03.2024 թ. թիվ 36-Լ հրամանը

ՀՀ ՆԳՆ ոստիկանության պարեկային ծառայությունում թղթային եղանակով ստացված և «MULBERRY» էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգ տեսաներածման կամ այլ եղանակով մուտքագրված վարչական ակտերի գանգատարկման (բողոքարկման) դիմումների, հայցադիմումների, դատական ծանուցումների, վերաքննիչ ու վեճռաբեկ բողոքների և դատական ակտերի թղթային օրինակների պահպանության և ոչնչացման առանձնհատկություններ սահմանելու մասին

Ներբեռնեք այստեղ։

2903, 2024

ՀՀ ներքին գործերի նախարարի 17.03.2024 թ. թիվ 35-Լ հրամանը

ՀՀ ՆԳ նախարարի 2023 թվականի հուլիսի 06-Ի N 16-Լ հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին

Ներբեռնեք այստեղ։

1503, 2024

ՀՀ ներքին գործերի նախարարի 15.03.2024 թ. թիվ 33-Լ հրամանը

ՀՀ ՆԳՆ կողմից սոցիալական ցանցերի համապատասխան բաժիններում կարգաբերումներ իրականացնելու հաշվառման գործընթացը կանոնակարգելու և դրանց տիրապետող անձանց ցանկը սահմանելու մասին

Ներբեռնեք այստեղ։

403, 2024

ՀՀ ներքին գործերի նախարարի 01.03.2024 թ. թիվ 31-Լ հրամանը

ՀՀ ներքին գործերի նախարարությունում քաղաքացիների ընդունելության կազմակերպման կարգը հաստատելու և ՀՀ ՆԳ նախարարի  2023 թվականի հունվարի 24-ի N 2-Լ հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

Ներբեռնեք այստեղ։

Հարակից նյութեր

Go to Top