ՀՀ ոստիկանության պետի 2023 թվականի հունվարի 9-ի N 3-Լ հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու , «տեսալուսանկարահանող էլեկտրոնային համակարգերի կառավարման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական միջոցներով ծրագրերի իրականացման նկատմամբ պատասխանատու ստորաբաժանում սահմանելու մասին

Ներբեռնեք այստեղ։

Ինկորպորացիան կատարվել է ՀՀ ներքին գործերի նախարարի 11.01.2024թ. 10-Լ հրամանի հիման վրա

Նմանատիպ գրառումներ