ՀՀ ՆԳ նախարարությունում «Ծառայողական օգտագործման համար» նշումով տեղեկությունների պահպանության, գործվարության, ոչ գաղտնի գործավարության իրականացման կարգը և դրանց ընթացքում գործածվող հաշվառման մատյանների, ներքին ցուցակի ոչնչացման արձանագրության, փաստաթղթերի, իրավական ակտերի առաքման հաշվարկի, ռեեստրի, ինչպես նաև կազմվող պաշտոնական գրությունների օրինակելի ձևերը սահմանելու մասին

Ներբեռնեք այստեղ։

Նմանատիպ գրառումներ