ՀՀ ՆԳ նախարարությունում օգտագործվող պետական, ոչ պետական կնիքների և դրոմակնիքների նկարագրերը, դրանց պատվիրման, հաշվառման, հատկացման, պահպանման, ոչնչացման կարգը և հաշվառման մատյանների ձևերը հաստատելու մասին

Ներբեռնեք այստեղ։

Նմանատիպ գրառումներ