Հայտարարություն՝ ՀՀ ներքին գործերի նախարարության միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայության բնակչության տվյալների մշակման վարչության բնակչության պետական ռեգիստրի վարման բաժնի փորձագետ (թվով 1) ներգրավելու վերաբերյալ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎ

ԴԻՄՈՒՄԻ ՁԵՎ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՎԵԼՎԱԾ

ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Նմանատիպ գրառումներ