Հայտարարություն՝ Միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայության բնակչության տվյալների մշակման վարչության բնակչության պետական ռեգիստրի վարման բաժնի գլխավոր մասնագետի ժամանակավոր թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու վերաբերյալ

Հայտարարություն

Դիմում

Պաշտոնի անձնագիր

Նմանատիպ գրառումներ