Հայտարարություն՝ Միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայության Վանաձոր 2 բաժնի գլխավոր մասնագետի ժամանակավոր թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու վերաբերյալ

Հայտարարություն

Դիմում

Պաշտոնի անձնագիր

Նմանատիպ գրառումներ