Հայտարարություն՝ Միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայության քաղաքացիության շնորհման վարչության քաղաքացիության պարզման և հետընդունման բաժնի ավագ մասնագետի ժամանակավոր թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու վերաբերյալ

Հայտարարություն

Դիմում

Պաշտոնի անձնագիր

Նմանատիպ գրառումներ