Հայտարարություն՝ Միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայության Արմավիրի բաժնի ավագ մասնագետի ժամանակավոր թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու վերաբերյալ

Հայտարարություն

Դիմում

Պաշտոնի անձնագիր

Նմանատիպ գրառումներ