Հայտարարություն՝ ՆԳ նախարարության ծառայությունների մատուցման որակի վերահսկողության վարչության ծառայությունների որակի գնահատման բաժնի պետի ժամանակավոր թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու վերաբերյալ

Հայտարարություն

Դիմում

Պաշտոնի անձնագիր

Նմանատիպ գրառումներ