Հայտարարություն՝ ՀՀ ՆԳ նախարարության միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայության քաղաքացիության շնորհման վարչության քաղաքացիության շնորհման և դադարեցման բաժնի փորձագետի (թվով 2) ներգրավելու վերաբերյալ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎ

ԴԻՄՈՒՄԻ ՁԵՎ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Նմանատիպ գրառումներ