Մարտի 10-ին հայտարարվել էր ՀՀ ներքին գործերի նախարարությունում անձնակազմի կառավարման, իրավական ապահովման և կազմակերպաֆինանսական ոլորտներում մասնագիտացված փորձագետների ընդունելության մասին:

ՀՀ ներքին գործերի նախարարության՝ անձնակազմի կառավարման ոլորտում մասնագիտացված փորձագետների հետ կնքվել են պայմանագրեր:

 

Անձնակազմի կառավարման գծով դիմում տված քաղաքացիներ

Փորձագետ ներգրավված քաղաքացիներ

Իրավական ապահովման գծով դիմում տված քաղաքացիներ

Փորձագետ ներգրավված քաղաքացիներ

Կազմակերպաֆինանսական ոլորտում դիմում տված քաղաքացիներ

Փորձագետ ներգրավված քաղաքացիներ

Նմանատիպ գրառումներ