Հայտարարություն՝ ՀՀ ներքին գործերի նախարարության փաստաթղթաշրջանառության ապահովման վարչության գաղտնիության ռեժիմի ապահովման բաժնի մասնագետի ժամանակավոր թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու

Հայտարարություն

Դիմում

Պաշտոնի անձնագիր

Նմանատիպ գրառումներ