ՀՀ ՆԳ նախարարի 2023 թվականի մայիսի 26-ի թիվ 9-Լ հրամանում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին

Ինկորպորացիան կատարվել է ՀՀ ներքին գործերի նախարարի 18.04.2024թ. 43-Լ հրամանի հիման վրա

Ներբեռնեք այստեղ։

Նմանատիպ գրառումներ