Հայտարարություն՝ ՀՀ ՆԳ նախարարության փաստաթղթաշրջանառության ապահովման վարչության փորձագետ (թվով 2) ներգրավելու մասին

ԴԻՄՈՒՄԻ ՁԵՎ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 

Նմանատիպ գրառումներ