Հայտարարություն՝ Միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայության օտարերկրացիների իրավական կարգավիճակի որոշման վարչության կացության կարգավիճակների բաժնի գլխավոր մասնագետի ժամանակավոր թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու վերաբերյալ

Հայտարարություն

Դիմում

Պաշտոնի անձնագիր

Նմանատիպ գրառումներ