Հայտարարություն՝ Միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայության միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայության Շենգավիթի բաժնի ավագ մասնագետի ժամանակավոր թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու վերաբերյալ

Հայտարարություն

Պաշտոնի անձնագիր

Նմանատիպ գրառումներ