Հայտարարություն՝ ՀՀ ՆԳՆ ռազմավարական պլանավորման, քաղաքականության մշակման և մոնիթորինգի վարչությունում փորձագետ ներգրավելու վերաբերյալ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎ

ԴԻՄՈՒՄԻ ՁԵՎ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Նմանատիպ գրառումներ