Հայաստանի Հանրապետություն
Ներքին գործերի նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետություն
Ներքին գործերի նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետություն
Ներքին գործերի նախարարություն

Հաշվետվություններ2024-04-02T11:27:31+04:00

Տեղեկատվություն-հաշվետվություններ

Բովանդակություն

Հաշվետվություններ

406, 2024

ՀՀ ՆԳՆ հանրային ծառայողների /ոստիկանության, փրկարար ծառայության և քաղաքացիական ծառայողների/ 2024թ․ բարեվարքության պլան

Ներբեռնեք այստեղ։

204, 2024

 ՀՀ կառավարության 2023 թ․ հոկտեմբերի 5-ի 1717-Լ որոշմամբ հաստատված աղետների ռիսկի կառավարման 2023-2030 թթ․ ռազմավարության և 2023-2026 թթ․ գործողությունների ծրագրի (այսուհետ՝ Ռազմավարություն) առաջընթացի վերաբերյալ

Հաշվետվություն

Ներբեռնեք այստեղ։

2903, 2024

Գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություններ

2024 թ-ի մարտի 26-ին ՀՀ-ում կենսաչափական անձնագրերի և նույնականացման քարտերի տրամադրման ենթակառուցվածքի ՊՄԳ ծրագրի շրջանակում տեղի ունեցավ Բաց նիստ՝ հավակնորդ թեկնածուների հետ որակավորման հայտերը ներկայացնելու վերաբերյալ հարցերի քննարկման նպատակով: Առաջադրված հարցերի վերաբերյալ ներկայացվեցին պարզաբանումներ:

Մարտի 27-ին նույն ծրագրի շրջանակում տեղի ունեցավ Գնահատող հանձնաժողովի նիստ։ Քվեարկությամբ որոշվեց Որակավորման հարցման մեջ որոշ՝ ոչ նշանակալի փոփոխություններ կատարել:

Երկու նիստերի արձանագրությունները՝    1․Ներբեռնեք այստեղ    2․Ներբեռնեք այստեղ

2903, 2024

Տեղեկություն ստանալու վերաբերյալ հարցումների վիճակագրություն

Տեղեկություն ստանալու վերաբերյալ հարցումների վիճակագրություն

Ներբեռնեք այստեղ։

1503, 2024

Հայաստանի Հանրապետությունում կենսաչափական անձնագրերի և նույնականացման քարտերի տրամադրման ենթակառուցվածքի պետություն-մասնավոր գործընկերության ծրագրի Գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն

2024 թ-ի մարտի 12-ին տեղի ունեցավ ՀՀ-ում կենսաչափական անձնագրերի և նույնականացման քարտերի տրամադրման ենթակառուցվածքի ՊՄԳ ծրագրի Գնահատող հանձնաժողովի նիստ։ Որոշվեց հաստատել ծրագրի Որակավորման փուլի մեկնարկը։

Կից ներկայացվում է նիստի արձանագրությունը։

Ներբեռնեք այստեղ։

1302, 2024

Ամփոփ հաշվետվություն

«Տեսալուսանկարահանող էլեկտրոնային համակարգերի կառավարման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի 2022-2023 թթ․ դրամաշնորհային պայմանագրերով կատարված միջոցառումների վերաբերյալ:

Ներբեռնեք այստեղ։

Հարակից նյութեր

Go to Top