ՀՀ ՆԳՆ հաստիքացուցակը հաստատելու մասին

Ներբեռնեք այստեղ։

 

Ինկորպորացիան կատարվել է 19.10.2023 թ. 49-Լ հրամանի հիման վրա
Ինկորպորացիան կատարվել է 23.06.2023թ. 14-Լ հրամանի հիման վրա
Ինկորպորացիան կատարվել է 05.06.2023թ. 10-Լ հրամանի հիման վրա

Ինկորպորացիան կատարվել է 13.11.2023թ. 57-Լ հրամանի հիման վրա

Ինկորպորացիան կատարվել է 22.11.2023թ. 64-Լ հրամանի հիման վրա

Ինկորպորացիան կատարվել է 22.11.2023թ. 63-Լ հրամանի հիման վրա

Ինկորպորացիան կատարվել է 04.12.2023թ. 68-Լ հրամանի հիման վրա

Ինկորպորացիան կատարվել է 04.12.2023թ. 69-Լ հրամանի հիման վրա

Ինկորպորացիան կատարվել է  04.12.2023թ. 70-Լ հրամանի հիման վրա

Ինկորպորացիան կատարվել է  15.12.2023թ. 78-Լ հրամանի հիման վրա

Ինկորպորացիան կատարվել է 26.12.2023թ. 87-Լ հրամանի հիման վրա

Ինկորպորացիան կատարվել է 29.12.2023թ. 89-Լ հրամանի հիման վրա

Ինկորպորացիան կատարվել է 18.01.2024թ. 13-Լ հրամանի հիման վրա

Ինկորպորացիան կատարվել է 26.01.2024թ. 17-Լ հրամանի հիման վրա

Ինկորպորացիան կատարվել է 29.01.2024թ. 18-Լ հրամանի հիման վրա

Ինկորպորացիան կատարվել է 30.01.2024թ. 20-Լ հրամանի հիման վրա 

Ինկորպորացիան կատարվել է 29.02.2024թ. 32-Լ հրամանի հիման վրա

Ինկորպորացիան կատարվել է 29.03.2024թ. 38-Լ հրամանի հիման վրա

Ինկորպորացիան կատարվել է 18.04.2024թ. 43-Լ հրամանի հիման վրա

Նմանատիպ գրառումներ